Ana Sayfa DOOR Eğitim Programları Referanslar Eğiticiler

 

           

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

 

 

 

 

 

          Genel Amaç:

Müşterilerle olan ilişkileri geliştirmek, müşterinin tutum ve davranışlarını doğru anlamak, istek ve ihtiyaçlarına tam cevap verebilmek, müşteri coşkusunu ve bağlılığını yaratmaktır.

         Temel Yararlar:

    

      Şirketlerin temel amacı müşteri bulmak ve müşteriyi elde tutmaktır.

                                  P. Drucker

 •   Müşterileri daha iyi anlayarak onlara daha etkili hizmetler sunabilmek
 •   Müşterilerin coşkusunu ve bağlılığını sağlayarak satış gelirlerini artırmak
 •   Yeni müşteriler kazanmak
 •   Şirketinizin uzun dönemli amaçlarını daha kolay gerçekleştirebilmek.

          MÜŞTERİ ODAKLI DÜŞÜNME VE DAVRANMA
           
  Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

  • Müşteriye yönelik düşünebilecek
  • Müşteri davranışlarını doğru analiz edebilecek
  • Kazan-Kazan anlayışıyla Müşteri memnuniyetini ve Şirket performansını birlikte sağlayabilecek
  • Müşteri şikayetlerini etkin bir şekilde ele alıp çatışma durumları ile etkili bir şekilde baş edebileceklerdir.

 

 

 

 

        MÜŞTERİ PSİKOLOJİSİ: MÜŞTERİ
        DAVRANIŞLARINI ANLAMAK

        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Müşterinin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi
    anlayabilecek
 •   Müşterilerle empati kurmayı öğrenerek
    şikayet ve itirazlarla daha etkin bir şekilde
    baş edebilecek
 •   Müşterilerin tutum ve davranışlarını nasıl
    değiştirebileceklerini öğreneceklerdir.

 

 

 

 

 

       MÜŞTERİ COŞKUSUNUN ve BAĞLILIĞININ SAĞLANMASI
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Müşterilerin beklentilerini aşıp coşkuyu yaratacak
 •   Gerçeklik anlarının önemini anlayıp bu anları belirleyecek
 •   Aktif dinleme, empati ve beden dilinin etkin kullanımı 
    konusunda kendilerini geliştirecek
 •   Müşterinin tutum ve davranışlarını daha iyi anlayacak
 •   Müşteri bağlılığını yaratarak satış verimliliğini artıracaklardır.

 

       MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Müşterilerle etkili ve sürekli ilişkilerin korunması ve
    müsteri sadakatinin sağlanması için gerekli bilgi ve
    becerileri kazanacak
 •   Müşteri bulma ve izleme teknikleri, GO Kart ve TEN CC
    yöntemlerini tanıyacak
 •   Müşteri ilişkilerinde gerçeklik anları yaratabilecek ve
    yaratıcı çözümler üretebilecek
 •   CRM teknik ve uygulamalarını anlayacak
 •   Başarılı bir müşteri ilişkileri stratejisi geliştirme
    konusunda bir Eylem Planı yapabileceklerdir.

 

         MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ TEKNİKLERİ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Müşteriye yönelik satışın anlamını ve beş aşamasını
    öğrenecek
 •   Müşteri davranışlarına uygun davranışlar geliştirebilecek
 •   Müşteri ilişkilerinde etkinliği ve güveni sağlamanın
    yollarını görecek
 •   Müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamanın önemini ve
    yollarını öğrenecek
 •   Bir ürün ya da hizmeti özellik-üstünlük-fayda yaklaşımı
    içinde sunabilecek
 •   Müşterinin endişelerini ve itirazlarını daha iyi anlayarak
    onlarla ilgilenebilecek
 •   Siparişin alınması, satışın kapatılması ve satış sonrası
   müşteriyle ilgilenme süreçlerini etkili bir şekilde
   gerçekleştireceklerdir.

 

 

 

    SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 • Satış sonrası müşteri memnuniyetinin önemini anlayacak
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak için gerekli  bilgi ve becerileri öğrenecek
 • Satış sonrası müşteri memnuniyet düzeyini izleme tekniklerini kullanabilecek
 • Satış sonrası hizmetlerin şirketin kalıcılığı ve kârlılığına etkisini görecek
 • Şikayetlerle ve zor durumlarla daha etkin  bir şekilde baş edebilecek
 • Seçenek yaratma, karar verme, sorun çözme
  ve eylem planlama becerileri geliştirecek
 • Satış sonrası müşteri memnuniyetini geliştirme konusunda bir Eylem Planı yapabileceklerdir.

 

 

       TELEFONDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Telefonu müşteri memnuniyetinin etkili bir aracı
    olarak görecek ve kullanacak
 •   Telefonda insan davranışlarını analiz edebilecek
 •   Telefonda bilgi alma, soru sorma ve ihtiyaçları
    belirleme becerilerini geliştirecek
 •   Telefon iletişiminde Gerçeklik Anlarını bilecek
 •   Telefon görüşmesinde yapılması ve yapılmaması
    gerekenleri öğreneceklerdir.

       MÜŞTERİ İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİYLE İLGİLENME
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 • İtirazın ne olduğunu anlayacak ve en uygun yönemlerle itirazları karşılama becerilerini geliştirecek
 • Empati kurma ve beden dilini kullanma becerilerini geliştirerek müşterilerin duygularını daha iyi yönetecek
 • İtiraz ve güç durumlarla baş etmenin kurallarını öğrenerek müşteriyle Kazan-Kazan durumu yaratabileceklerdir

"Müşteri İlişkilerini Geliştirme" eğitimlerinin ayrıntılı içeriklerini, sürelerini ve fiyat teklifimizi öğrenmek için bilgi@rcbadoor.com

       MÜŞTERİ İLETİŞİMİ
        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Temel müşteri gruplarını belirleyip müşteri iletişimini
    planlayacak, organize ve koordine edecek
 •   Müşteri ilişkilerinde, reklam, uygun medya seçimi ve 
    iletişim bütçesi konusunda bilinçlenecek
 •   Ambalaj tasarımı ve marka imajı oluşturma konularını
    daha iyi anlayacak ve uygulayabilecek
 •   Halkla ilişkiler, propoganda ve lobi faaliyetlerinde etkin
    bir şekilde rol alacaklardır.

     RESEPSİYONDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Resepsiyonda müşteri memnuniyeti için
    gerekli olan teknikler öğrenecek
 •   Soru sorma, itiraz ve şikayetlerle ilgilenme 
    becerilerini geliştirecek
 •   Müşterilerle daha etkili bir biçimde iletişim
    kurabilecek
 •   Zor durumlarla ve zor müşterilerle daha
    kolay baş edebileceklerdir.