Ana Sayfa DOOR Eğitim Programları Referanslar Eğiticiler
Seçilmiş Eğitim İçerikleri

PROBLEM ÇÖZME & KARAR ALMA

Eğitimin Amaçları

*    Katılımcının kişisel olarak veya çalışma arkadaşlarıyla birlikte karar alma yeteneğini artırarak iş problemlerini tanımasını ve çözmesini sağlamak,

*      Problem çözme zorluklarıyla baş etmek için kullanılabilecek farklı tekniklerle ilgili bir anlayış sağlamak.  Birden fazla fonksiyonu ilgilendiren süreç problemlerini tanımaya ve çözmeye de yardımcı olmak.

Konular

 •   İş problemlerini tanımlamak

 •   Karar için değerlendirme seçeneklerini ve kriterleri belirlemek

 •   Problem çözme becerileri, teknikleri ve araçlarını geliştirmek

 •   Problemleri daha hızlı çözmek ve daha etkili kararlar almak

 •   Analitik ve yaratıcı düşünme ve problem çözme

 •   Eylem başlatmak için sorumluluk üstlenmek

 •   Etkili karar almada ilgili tarafları işin içine katmak.

 
TAKIM ÇALIŞMASI

Konular

 •   Takımlarla çalışmak, Takım olmak
 •   Takımların yararları ve sakıncaları
 •   Başarılı ve zayıf takımların özellikleri
 •   Takımların oluşturulması ve güçlendirilmesi
 •   Takım üyelerinin rolleri ve davranışları
 •   Takım olarak karar almak
 •   Bir takıma koçluk yapmak
 •   Etkili iletişim ve çatışma yönetimi
 •   Takımlarda farklılıkların etkili yönetimi

Eğitim Amaçları

 •   Başarılı iş takımları oluşturmak
 •   Takım çalışmasında iletişim, motivasyon ve yönetim sorunlarını önlemek
 •   Takım oluşturmanın içinde yaşanacağı atmosferi hissetmek
 •    Takım çalışmasının aşamalarını anlamak
 •    Bir takımı güçlenmek için görev boşluklarının doldurulmasını bilmek
 •    Grup sürecinin analizi yoluyla sonuçları iyileştirmek
 •    Çatışmaları ve verimsizliği başlangıçta anlamak ve önlemek
   
KİŞİSEL GÜÇ,  KENDİNE GÜVEN VE ETKİLEME

Amaçlar:
Katılımcılara daha pozitif olmaları, özgüvenlerini geliştirmeleri ve sosyal ortamlarda
daha etkili olmaları için araç ve teknikler sunmak, kişisel güçlerinin kaynağını ve
etkisini bilerek başkalarıyla güçlü ve güvenli bir etkileşime geçmelerini kolaylaştırmak.

 

Konular:

 •   İnsanların tutum ve davranışlarını, sözlü ve sözsüz mesajlarını tanımlamak
 •   Güveni azaltan olumsuz duyguları yönetmek
 •   Yararlı iletişim yetkinliklerini geliştirmek
 •   Kişisel enerji ve etkileyici davranış tarzı için olumlu duygular geliştirmek
 •   Kendinizi başkalarının gözüyle görmek
 •   Girişken, rahat ve güvenli davranış sergilemeyi öğrenmek
 •   Başkalarını nasıl motive edeceğinizi keşfetmek
 •   Yeni durumlara daha iyi kişiler arası beceriler kullanarak tepkiler vermek
 •   Hedefler belirlemek ve onlara proaktif tutumla ulaşmak
 •   Kişisel gücün ve etkinin kaynaklarını tanımlamak
 •   Gücün ve etkinin sınırlarını bilmek
 •   Organizasyonda yetki kullanmadan etki yaratmayı sağlamak
 •   Güçlü ve zayıf yönleri tanımlayarak iyileştirme için eylem planı hazırlamak
DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Bu eğitimi tamamladığında katılımcı;
 •   Değişim konusunda güçlü istek duyacak,

 •   Değişimlerle kişisel ve kurumsal düzeyde baş edebilecek,

 •   Değişim sürecini anlayacak,

 •   Değişimin yönünü belirleyecek ve uyumlaştırmayı sağlayacak,

 •   Değişime tepkileri anlamayacak, değişim modellerini uygulayabilecek,

 •   Değişime verdiği kişisel tepkisini ve baş etme becerilerini belirleyecek,

 •   Değişimin kişisel değerini kavrayacak ve içselleştirecek,

 •   Değişimi kişisel olarak yönetmek için bir eylem plan hazırlayacaktır.

Konular

 •   Başarılı ve kalıcı olmak – Niçin değişim?

 •   Geçmişin gücü – Sınırlarımız nedir?

 •   Yeni deneyim – Değişim sürecine genel bakış

 •   Koşullar zorladığında değişim – Reaktif süreç

 •   Tercihe dayalı değişim – Proaktif süreç

 •   Neden ben? İçeriden dışarıya yaklaşım

 •   Kişisel değişim planı ve organizasyonel uyarlama

 •   Değişime verilen tepkileri anlamak

 •   Değişimle baş etme becerileri

 •   Değişimi kişisel olarak yönetmek için bir eylem planının hazırlanması

MÜZAKERE BECERİLERİ

Eğitim Amaçları: Bu eğitim programından sonra siz;
 •   Güvenle müzakere edeceksiniz
 •   Karşınızdaki kişiyi bir müzakereci olarak anlayacak ve tanıyacaksınız
 •   Sözsüz iletişimi bilinçli olarak kullanacaksınız
 •   Yaratıcı ve donanımlı olarak kazan – kazan durumları elde edeceksiniz

  Konular:

 •   Satış ile müzakere arasındaki fark nedir?
 •   Hangi alternatifler rol oynar?
 •   Müşteriler neye hazırlıklıdır?
 •   Müzakere öncesinde neyi bilmeniz gereklidir?
 •   Müzakere masasında başkalarının davranışlarına verilen tepkiler.
 •   Kendi yerinizde ve dışarıda nasıl müzakere etmelisiniz?
 •   Müzakerelere ne zaman başlamalı ve neleri görüşmeli?
 •   Hangi oturma konumları en iyi sonuçları verir
 •   Bilinmesi gereken sekiz müzakere tekniği
 •   Kültürler arası müzakere becerileri
 •   Sözsüz iletişimden nasıl yaralanılır?
 •   Daha iyi ve daha etkin dinleme.
 •   Hangi katma değeri ne zaman vurgulamalı?
 •   Tavizler ne zaman?
 •   Bir takım olarak müzakere etme
 •   Ne zaman ara istenir?
 •   Müzakereleri nasıl kapatmalı?

İLETİŞİM BECERİLERİ

           Eğitim Amaçları:

    Bu eğitime katılanlar, geliştirme ihtiyacı duydukları iletişim alanlarıyla ilgili derin bir
bakış açısı kazanacaklar, çeşitli iş ortamlarında kullanacakları becerileri ve iletişim
tarzlarını pratik yapma fırsatı bulacaklardır.

    Katılımcılar bu eğitimde bir dizi yazılı ve sözlü iletişim becerileri kazanacaklar, aynı
zamanda, kendi iletişim tarzlarını içinde bulundukları duruma uyarlama yeteneğini geliştireceklerdir.

Konular:

 •   Farklı iletişim tarzlarını tanımlamak ve uygulamak
 •   İletişim tarzlarını kurumsal ve kişisel ihtiyaçlara uyacak şekilde çeşitlendirmek
 •   Başarılı iletişimin özellikleri
 •   İletişimin yaygın karşılaşılan engelleri aşmak
 •   İletişim becerilerinin değerlendirilmesi
 •   Düşündüğünüzü ve ifade etmek istediğinizi söyleyecek iletişim teknikleri
 •   Geri bildirim verme ve alma becerileri
 •   İletişimde ikna etme becerileri
 •   Aktif ve yansıtıcı dinleme ve özetleme becerileri
 •   Yazılı iletişim
 •   Rapor hazırlamak ve sunmak
 •   Üst yönetime yazılı ve sözlü öneriler sunabilmek ve benimsetmek


   

STRES YÖNETİMİ

Konular

 •    Strese içerden bakış, nedenleri ve tepkilerimiz
 •   Şu anda stres yönetimini nasıl yapıyoruz?
 •   Stresli yaşam durumlarıyla etkili bir şekilde baş etmenin metodolojisi
 •   Stresle sağlık arasındaki bağlantıyı sağlamak
 •   Stresi giderek azaltmak ve daha etkili yönetmek için bir kişisel plan geliştirmek

Eğitim Amaçları

          Bu eğitimi tamamladığında katılımcılar;

 •   Stresi ve nedenlerini tanıyacaklar
 •   Şu anda stresi nasıl yönettiklerinin haritasını çıkaracaklar
 •   Stresli yaşam durumlarıyla baş etmek için çeşitli yöntemler uygulayacaklar
 •   Stresle sağlık arasındaki bağlantıyı anlayacaklar
 •   Kendi konfor alanlarını genişletecekler
 •   Etkili kas gevşetme ve nefes tekniklerini öğrenecekler
 •   Stresi giderek azaltmak ve daha etkili yönetmek için bir kişisel eylem planı
    geliştireceklerdir.
    SUNUM VE PERFORMANS

  Konular:

 •   Sunumunuzun etkili hazırlanması
 •   Sunumunuzun başarısını belirleyen düzenleme ve yapı
 •   Bir programı akıllıca ve başarılı bir şekilde tanıtmak
 •   Kendinizi ve şirketinizi tanıtmak
 •   Hangi görsel araçlar nasıl kullanılır?
 •   Gerilim ve stresle baş etme
 •   Sorulara ve görüşlere cevap vermek
 •   Sessiz kalmaları önlemek
 •   Sözsüz davranışı anlamak
 •   Hangi kapanış konuşması amacınıza en uygun olanıdır?
 •   Takdir ve teşekkürleri belirtmek

  Eğitim Amaçları: Bu son derece pratik bir eğitimin sonunda siz güvenli ve
  ikna edici bir şekilde sunum yapabilecek yeterli donanıma sahip olacak ve;

 •   Etkili ve ilgi çeken bir sunum yapacaksınız
 •   İzleyicilerinizin dikkatini kazanacak ve koruyacaksınız
 •   Doğru araçları başarılı bir şekilde kullanacaksınız.
 •   Beklenmedik durumlarla baş edebileceksiniz
 •   Her sunumla birlikte performansınızı iyileştireceksiniz.
KÜLTÜRLER ARASI ÇALIŞMA

Amaç :
Katılımcıların, insanlar arasındaki farklılıkları tanımlayarak ve farklılıklara saygı duyarak kişisel ve kurumsal başarıyı artırmanın yollarını öğrenmelerini sağlamak

Konular:

 •   Farklılıkların çeşitli boyutlarını tanımlamak
 •   Farklılıklara saygı duymanın anlamı ve önemi
 •   Kültür kavramının temel unsurları
 •   Kültür farklarının açık ve gizli boyutları
 •   Kültürel farklılıklarla ilgili modeller
 •   Organizasyonda kültürel farklılıkları yönetme stratejileri
 •   Farklılıklardan yararlanmak için kişisel eylem planı oluşturmak

 


 
  Beceri Geliştirme Eğitimlerinde
                                 3E Kuralı

 •   EXPLANATION:  Açıklama: Eğitici konuyla ilgili bilgi ve deneyimi aktarır

 •  
 •   EXAMPLES:  Bazı katılımcılar kendilerinden örnekler verirler

 •  
 •   EXPERIMENT:  Tüm katılımcılar beceriyi deneyerek öğrenirler.
 
PROFESYONEL İŞ YAZIŞMALARI 

Amaçlar 
İş mektupları, notlar, mesajlar, e-mailler ve raporlar yazma konusunda temel beceriler sağlamak. İş yazışmalarının kurum içinde standart ve nitelikli olmasını kolaylaştırmak.

Konular:

 •   Etkili yazılı iletişimin kuralları
 •   İhtiyaçlara en uygun iletişim aracının belirlenmesi
 •   Yanlış yazılı iletişimin olumsuz etkileri
 •   İş yazışmalarının kişisel amaçları ve zorlukları
 •   Okuyucu odaklı düşünmek ve yazmak
 •   İş yazışmalarında ve raporlarında içerik ve tasarım
 •   Nitelikli iş yazışması kuralları
 •   Yazışmalarda tutarlı ve yapılandırılmış tarz belirleme
 •   Dokümanların planlama, taslak ve gözden geçirme adımları
 •   Doğru dil kullanımı
 •   İş raporlarının hazırlanması, yazılması ve sunulması
 •   Bu konularla ilgili olarak veya ilgilendiğiniz diğer konularda daha ayrıntılı bilgi ve teklif almak için bilgi@rcbdoor.com adresine mail gönderiniz.
TOPLANTI YÖNETİMİ

Amaçlar ve konular:

 •   Toplantılarda hazırlık aşamasını iyileştirmek
 •   Gündemi belirlemek, doğru ortamı yaratmak
 •   Farklı toplantı türlerini anlamak ve uygulamak
 •   Sonunu düşünerek başlamak
 •   Toplantıda başkanın rolü
 •   Toplantı yönetimi: içerik ve süreç
 •   Toplantılarda disiplini sağlamak
 •   Gizli gündemleri anlamak
 •   Sözlü ve sözsüz iletişimi kullanmak ve anlamak
 •   Katılımcıların farklı rollerini yönetmek
 •   Toplantılarda oynanan BELBIN takım rolleri
 •   Grup dinamikleri
 •   Kişisel/grup enerjisini artırmak için çatışma yönetimi
 •   Toplantıyı kapatmak
 •   Toplantı sonrası yapılacaklar