Ana Sayfa DOOR Eğitim Programları Referanslar Eğiticiler

 

PAZARLAMA VE SATIŞ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

           

     Genel Amaç:

 •   Büyüyen pazar ve artan rekabet karşısında pazarlama ve satış faaliyetlerini daha etkin kılmak, amaçlara en etkili şekilde
    ulaşılmasını sağlamak, satışçıların motivasyon ve performanslarını yükseltmek, firma kârlılığını ve müşteri mutluluğunu
    sağlamaya yönelik stratejiler geliştirmek ve bu yönde bir bilinçlenme ve alışkanlık kazandırmaktır.
   

 •   Temel Yararlar:
    Pazarlama ve satış geliştirme eğitimlerinden istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olanları seçerek satış elemanlarınızın bu eğitimleri
    almasını sağladığınızda;
  *  Satışlarınızı ve kârlılığınızı sürdürülebilir bir şekilde artıracaksınız
  *  Pazar payınızı ve imajınızı yükselteceksiniz, pazarda kalıcılığınızı güvenceye alacaksınız
  *  Satış kadronuzun performansını ve motivasyonunu yükselteceksiniz

 

 

 

 

     

 

 

 

         BAŞARILI SATIŞ TEKNİKLERİ
            
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •    Satış aşamalarını planlayabilecek

 •    Müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyebilecek

 •    Beden dilini kullanma ve empati yeteneklerini geliştirecek

 •   ASK, NAF ve YES teknikleriyle sunuş becerilerini kazanacak

 •   Fiyat söyleme, itiraz karşılama ve soruları cevaplama
    tekniklerini  kullanabilecek

 •   Satın alma sinyallerini değerlendirerek satışı kapatmayı 
    başarabilecek

 •   Satış sonrası hizmet sunumlarını planlayabileceklerdir.

 

 

       TEMEL PAZARLAMA VE SATIŞ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Değişen pazar, rekabet ve müşteri özelliklerini    
    kavrayabilecek

 •   Pazarlama stratejilerini belirleyerek pazarlama karmalarını
    oluşturabilecek

 •   Müşteri bulma ve izleme tekniklerini kullanabilecek

 •   Müşteri davranışlarının analizini yapabilecek

 •   Satış danışmanlığı becerilerini geliştirerek, satış sürecini
    daha etkin tamamlayabilecek

 •   Satış sonrası müşteri izleme etkinliklerini planlayabileceklerdir.

 

     

      PROFESYONEL SATIŞ
        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •     Değişen pazar, rekabet ve müşteri kavramları doğrultusunda
     profesyonel satışın anlamını öğrenecek

 •    Planlama yaparak satış stratejilerini belirleyecek

 •    DDS Analizini kullanarak müşteri davranışlarını analiz
     edebilecek

 •    Sistematik satış ile başarıyı artırarak kendilerini motive
     edebilecek

 •    GO ve TEN CC yaklaşımlarını uygulayabilecek

 •    Etkili müzakere teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek

 •    İtirazlarla ve şikayetlerle baş etmeyi öğrenebilecek

 •    Satış kapatmanın ve müşteri bağlılığını sağlamanın yollarını
     görecek

 •    Kontrol listeleriyle çalışabileceklerdir.

 

   

      PAZARLAMA YÖNETİMİ
           
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •  Pazarlamada değişen kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilecek

 •  Pazarlama araştırmaları ve bilgi sistemlerini kullanabilecek

 •  Hedef pazarlarını belirleyerek stratejik pazarlama
   planlayabilecek

 •  Pazarlama karmasını oluşturabilecek

 •  Pazarlamada SWOT Analizi, Rekabetçi Güçler Analizi ve Ürün
   Portföyü Analizini kullanabilecek

 •  Kârlılığı ve Pazar payını artırmaya yönelik pazarlama
   stratejilerini geliştirebilecek

 •  Stratejilere uygun olarak ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma 
   politikaları oluşturabilecek

 •  Tutundurmaya ve satış arttırmaya yönelik çabaları
   reklâm ve halkla ilişkileri  tartışabileceklerdir.

 

 

 

   

 

   

      MÜŞTERİ BULMA VE İZLEME
           
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Satış stratejilerini belirleyerek
    satış platformlarıyla çalışabilecek 

 •   Pazarı tarama, bilgi toplama,
    randevu alma yollarını
    kullanabilecek

 •   Mektup yazma, telefon etme,
    ziyaret ve davet tekniklerini
    uygulayabilecek

 •   Satış sonrası izleme tekniklerini
    öğrenecek

 •   Mevcut müşterilerden yeni
    müşterilere ulaşma tekniklerini
    uygulayabileceklerdir.  

 

 

 

    

          MÜZAKERE BECERİLERİ
          
  Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Müzakere süreci ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek

 •   Etkili dinleme, duyguları anlama becerilerini kullanabilecek

 •   İkna etme ve etkileme yöntemlerini bilecek

 •   Kazan - Kazan stratejisini uygulayabilecek

 •   Savunmacı, saldırgan, dostça, baskıcı pazarlık davranışları
    tartışabilecek

 •   Müzakere sürecini bütünleştirerek eylem planlayabileceklerdir.

     

       SATIŞ GELİŞTİRME VE SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Modern satış yönetimini öğrenebilecek

 •   Pazarlama ve satış stratejilerini belirleyebilecek

 •   Satış tahmin tekniklerini kullanabilecek

 •   Hedef  kitle analizi ile müşteri ihtiyaçlarını belirleyebilecek

 •   Rekabet analizi yaparak pazar payının artırılması tekniklerini
    kullanabilecek

 •   Yeni pazarlar yaratma konusunda uygulama yapabileceklerdir.

 

      MÜŞTERİ ODAKLI SATIŞ TEKNİKLERİ
       
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Müşteriye yönelik satışın anlamını ve beş aşamasını
    öğrenebilecek

 •   Müşteri davranışlarına uygun davranışlar geliştirebilecek

 •   Müşteri ilişkilerinde etkinliği ve güveni sağlamanın yollarını
    görebilecek

 •   Müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru anlamanın önemini ve
    yollarını öğrenebilecek

 •   Bir ürün ya da hizmeti nitelik-avantaj-fayda yaklaşımı içinde
    sunabilecek

 •   Müşterinin endişelerini ve itirazlarını daha iyi anlayarak onlarla
    ilgilenebilecek

 •   Müşterinin satın alma sinyallerini değerlendirebilecek, siparişin
    alınması, satışın kapanması ve satış sonrasında müşteri
    memnuniyetini başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

 

 

 

 

     

 

 

 

       GİRİŞİMCİ SATIŞ YÖNETİMİ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 • Satış yönetiminde girişimci davranışı kavrayabilecek

 • Satış-Pazarlama politikalarını ve organizasyonlarını oluşturabilecek

 • Pazarlama bilgi sistemlerini ve SWOT Analizini kullanabilecek

 • Sistematik satış sürecini planlayabilecek

 • Satış danışmanlarının eğitim ve performanslarını yönetebilecek

 • Amaçlarla ve hedeflerle çalışabilecek, zamanı verimli kullanabileceklerdir.

        KEY ACCOUNT MANAGEMENT (Büyük Müşterilere Satış)
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Büyük müşterilere ve devlete satışın özelliklerini öğrenebilecek

 •   Büyük müşterilere satışın planlanması ve organizasyonunu
    yapabilecek

 •   Müşteri bilgilerinin derlenmesi, gruplandırılması ve elemesini
    yapabilecek

 •   Satış geliştirme ve satış tahmin tekniklerini kullanabilecek

 •   Müşteri ziyaretlerini planlayabilecek

 •   Sonuç alabilecekleri teklifler hazırlayabilecek

 •   Satışın izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayabilecek

 •   Zor müşterilerle ilişkiler kurma tekniklerini öğrenecek

 •   Pazarlık ve sunuş stratejileri ve müşteri iletişim becerilerini
    geliştirebileceklerdir.

      TELEFONDA SATIŞ
         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Müşteriyi telefonda karşılamayı planlayabilecek

 •   Telefonda satış sürecinde Gerçeklik Anlarını belirleyebilecek

 •   Aktif dinleme ve telefonla müşteriye ulaşma tekniklerini
    öğrenebilecek

 •   Bilgi alma, doğrudan sunuş konuşması, pazarlık yapma
    becerilerini geliştirebilecek

 •   Güç müşterilerle baş etme tekniklerini kullanabilecek

 •   Telefonda satışla ilgili olarak yapılması ve yapılmaması
    gerekenleri bileceklerdir.

      YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME VE
       PAZARLAMA

         
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Yeni ürün kavramından, ürünün
    pazara sunulmasına kadar olan
    tüm süreci görebilecek

 •   Ürün portföyü analizini
    kullanabilecek

 •   Yenilik stratejilerini kullanarak
    yeni ürün geliştirme ve pazarlama
    yöntemlerini öğrenebilecek

 •   SWOT Analizini yapabilecek ve
    Benchmarking uygulayabilecek

 •   Yeni ürünün pazarlama karmasını
    oluşturabilecek

 •   Başarılarını değerlendirme
    yöntemlerini bileceklerdir.

       DAĞITIM KANALLARI YOLUYLA SATIŞ
        
Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

 •   Dağıtım sisteminin tasarımı, hedef kitle analizi ve dağıtım
    kanallarının seçimini yapabilecek

 •   Dağıtım kanalları alternatiflerini belirleyebilecek

 •   Dağıtım kanallarını yönetebilecek ve denetleyebilecek

 •   Perakendeci ve toptancılar aracılığıyla satış tekniklerini
    uygulayabilecek

 •   Bayilik sisteminin isleyişini ve yönetimini öğrenebilecek

 •   Franchising sistemi konusunda bilgi sahibi olacak

 •   Sipariş, depolama, stok, nakliye gibi kararlarla ilgili olarak
    tartışabileceklerdir

Pazarlama ve Satış Geliştirme Eğitimleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için
 
bilgi@rcbadoor.com adresine mail gönderebilirsiniz

        MARKA YÖNETİMİ
           Bu eğitimin sonunda katılımcılar; 

 •   Müşterilerin  karar almasında
    marka tercihinin önemini
    anlayabilecek

 •   Marka imajının gerçeklik
    dakikaları üzerindeki etkisini
    görebilecek

 •   Marka tercihinden marka
    bağlılığına geçişi
    tartışabilecek

 •   Marka yönetimi konusunda bilgi
    sahibi olabilecek

 •   Marka imajını zenginleştirmek
    için alınabilecek önlemleri
    belirleyebileceklerdir.